Muhasebe ve Mali İşler Yönetimi

Günümüzün hızla değişen dünyasında ve rekabette önde olma yarışı içinde şirket yöneticileri, personellerinin kendi uzmanlık alanlarına odaklanabilmeleri amacıyla, şirketlerinin varlığını devam ettirirken yasal olarak yerine getirilmesi gereken görevler ve sorumluluklar için muhasebe ve mali isler konularında dış kaynak kullanımına yönelmektedirler. Bu hizmetleri müşterilerimize sunarken yaklaşımımız, esnek bir yapıda müşterilerimiz ile tam bir işbirliği içerisinde çalışarak onların değişen ihtiyaçlarına uygun hizmetlerin sağlanmasıdır.

Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetlerimiz 5 ana grup altında toplanmıştır;

Muhasebe Hizmetleri

 •  Türk mevzuatına uygun şekilde yasal defterlerin tutulması
 •  5024 Sayılı Yasa çerçevesinde enflasyon muhasebesi
 •  Uluslararası finansal raporlama standartlarına (IFRS) uygun raporlama
 •  Sabit kıymetlere yönelik hizmetler, (sabit kıymet sayımı, muhasebe ve raporlamaları)
 •  Muhasebe kayıtlarının kontrolü
 •  Yazılım seçimi ve muhasebe altyapısının oluşturulması
 •  Kısa süreli eleman temini ile muhasebe desteği.

Kurumlar ve Gelir Vergisi Hizmetleri

 

 •  Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamelerinin, geçici vergi beyannamelerinin ve aylık/üç aylık muhtasar beyannamelerin hazırlanması
 •  E-beyannamelerinin düzenlenmesi ve vergi dairesine teslimi
 •  Muhasebe kayıtları ve beyannamelerin kontrolü
 •  Grup raporlama standartlarına uygun şekilde vergi raporlarının hazırlanması
 •  World View Veri Tabanı vasıtası ile vergi durum raporlarının hazırlanması
 •  Kısa süreli eleman temini ile kurumlar ve gelir vergisi beyanname ve raporlarının hazırlanmasında destek.

KDV ve Diğer Dolaylı Vergiler Hizmetleri

 

 •  Katma Değer Vergisi ve damga vergisi beyannamelerinin hazırlanması
 •  E-beyannamelerinin düzenlenmesi ve vergi dairesine teslimi
 •  Muhasebe kayıtları ve beyannamelerin kontrolü
 •  Grup raporlama standartlarına uygun şekilde vergi raporlarının hazırlanması
 •  World View Veri Tabanı vasıtası ile vergi durum raporlarının hazırlanması
 •  Kısa süreli eleman temini ile kurumlar ve gelir vergisi beyanname ve raporlarının hazırlanmasında destek.

Bordro Hizmetleri

 

 •  Personel maaş bordrolarının hazırlanması ve kontrolü
 •  Maaş ve kesinti ödemelerinin düzenlenmesi
 •  Sosyal sigorta bildirgelerinin / e-bildirgelerinin düzenlenmesi
 •  İhbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanması
 •  İşe giren işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin hazırlanması
 •  Bordro raporları ve ilgili muhasebe kayıtlarının hazırlanması
 •  Personel özel gider indirimi zarflarının kontrolü.

Diğer Şirket İşlemleri

 

 •  Şirketler, şubeler ve irtibat bürolarının vergi ve sosyal sigorta açılış, kapanış ve adres değişikliği işlemlerinin yapılması
 •  İrtibat büroları faaliyet süre uzatım işlemlerinin yapılması
 •  İrtibat bürolarının Yabancı Sermaye Dairesi’ne gönderilen yıllık raporlarının hazırlanması Yabancı personelin oturma ve çalışma izinlerinin alınması
 •  Kısa süreli eleman temini ile ofis idari işlerinde destek
 •  Ticaret Odası aidatları ile çevre temizlik ve reklam ilan vergisi ödemelerinin takibi

Günümüzde Bilgi İşlem ortamı ve finansal raporlama süreçleri giderek daha karmaşık hale gelmektedir. Bunun sonucunda sistemler ve süreçler aracılığıyla üretilen bilgilerin güvenilirliği de daha fazla önem kazanmaktadır. Bunun yanı sıra birçok ülkede yapılan yeni düzenlemeler ve mevzuatlardaki değişikliklerle birlikte iç kontrollere daha fazla önem verilmekte ve iç kontrollerin etkinliğiyle ilgili bağımsız değerlendirmelere gerek duyulmaktadır. Şirketlerde finansal raporlamanın güvenilir olarak yapılabilmesi ve buna bağlı olarak şirket yönetimlerinin zamanında ve doğru kararlar alabilmesi için mevcut kontrollerin tasarımı, dokümantasyonu ve işlevselliği son derecede önem taşımaktadır.