Finansal Risk Yönetimi

Günümüz bankacılığı sürekli bir değişim sürecinden geçiyor. Bir tarafta gelişen ve ucuzlayan teknoloji sayesinde finansal aracı olmanın yöntemleri her an değişirken, diğer taraftan 80’lerden itibaren gözlemlenen liberal düzenlemeler ile birlikte bankacılık, küresel rekabetin içerisinde deviniyor. Sektörde ister uluslararası isterse yerel olsun tüm finansal kurumlar, fırsatlarla birlikte tehditleri de barındıran bu evrime uyabilmek, rekabetten katma değer yaratan adımlarla kazanan olarak çıkabilmek ve yakaladıkları başarıyı sürdürülebilir hale getirmek için yollar arıyorlar.

Bunu sağlayabilmenin temel şartı ise birim sermaye başına yaratılan değer ve kurumun taşıdığı riski doğru noktada dengeleyebilmekten geçiyor. Risk, getiri ve sermaye dengesinin ortasında ise 2005 Haziran itibariyle son şekli verilen ve 2008’den itibaren Türkiye’de de yürürlüğe girecek olan Basel II Yeni Sermaye Uzlaşısı yer alıyor. Bu zamana kadar en iyi uygulamalar anlamında karşımıza çıkan etkin ve aktif risk yönetimi, bu düzenleme çerçevesinde artık bir sektör standardı olarak yeniden tanımlanıyor ve bankaların bu gelişmelere ayak uydurmasını zorunlu hale getiriyor.

Gündeminizde olan kredi, piyasa ve operasyonel risk yönetimi ile ilgili çalışmalarınızda size destek oluyoruz.

  •  Stratejik rekabet avantajı yaratan yöntemler geliştirme,
  •  Risk yönetimi süreç, altyapı ve raporlama sistemi tasarlama,
  •  Mevcut sistemleri iyileştirme
  •  Risk yönetimi pratiğinin yasal düzenlemelere uyumlu hale getirilmesi

Pratik ve uygulanabilir çözümler yaratmayı hedefleyen ve ‘en iyi uygulamalar’ tasarlamaya önem veren FRM hizmetleri ekibimiz, hangi seviyede olursa olsun hazır kalıp yerine sizin tarz ve kurumsal ilkelerinize uyumlu çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Sizlerle uzun süreli stratejik bir iş birliği kurmak vizyonuyla İstanbul ofisinde bulunan uzman ekibimiz yerel birikimini size sunuyor.