Denetim

Günümüzün global ekonomik koşulları, gerek uluslararası gerekse ulusal iş dünyasının içinde bulunduğu ortam, şirketlerde süreklilik ve şeffaflık kavramlarını öne çıkarmaktadır. Şeffaflık ancak uluslararası standartlarda finansal raporlama ve bağımsız denetim ile sağlanabilir. Günümüzde uluslararası standartlarda denetim, denetlenen müşterinin faaliyette bulunduğu sektörü ve içinde bulunduğu ekonomik koşulları çok iyi bilmeyi gerektirmektedir.

Geniş tecrübe ve bilgi birikimi ile BE DENETİM, sektördeki yerel tecrübesini BE DENETİM’in global ağında birikmiş olan sınırsız bilgi ve deneyimlerle birleştirerek, şirketlerin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üreten çok yönlü hizmetler vermekte olup teknik, muhasebe ve denetim konularındaki uzmanlığın ötesinde sektörel anlamda da uzmanlaşmış çalışanları bünyesinde barındırmaktadır. Günümüzde uluslararası standartlarda denetim, denetlenen müşterinin işini ve içinde bulunduğu ekonomik koşulları çok iyi bilmeyi gerektirmektedir. Özellikle Bankacılık ve Sermaye Piyasaları, Sigorta ve Reasürans, Telekomünikasyon, Otomotiv, Enerji ve Yeraltı Kaynakları, İlaç, Perakendecilik ve Tüketiciye Yönelik Ürünler ve Turizm sektörlerinde eşi olmayan tecrübe birikimi bulunan uzman ekiplerimizin mevcut olduğu Bağımsız Denetim Hizmetleri Bölümümüzün sunduğu hizmetler aşağıda yer alan başlıklar altında toplanmaktadır:

  1. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS), Amerika Birleşik Devletleri’nde kabul görmüş muhasebe ve raporlama standartlarına (US GAAP), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve değişik sektörler için ilgili piyasa düzenleyiciler tarafından yayımlanan muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların ilgili denetim standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetleri,
  2. UFRS, US GAAP, SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve değişik sektörlerdeki piyasa düzenleyici kurumlar tarafından yayımlanan ilkelere uyumlu mali tabloların hazırlanmasına yönelik teknik destek hizmetleri,
  3. UFRS raporlaması,
  4. Sistem ve Süreç Denetimi hizmetleri,
  5. Uluslararası ve yerel halka arz işlemlerine yönelik danışmanlık hizmetleri,
  6. Kurumsal raporlama,
  7. Sarbanes Oxley Yasası’na uyum ile ilgili danışmanlık hizmetleri,
  8. Finansal Risk Yönetimi hizmetleri,
  9. Kurumlara özel muhasebe, finansal raporlama ve denetim ile ilgili eğitim hizmetleri.