Danışmanlık

BE Denetim Mali Müşavirlik olarak muhasebe, finansman ve Controlling konularındaki birikimimizi, uzun süreli işbirliği, gizlilik ve kalite prensipleri çerçevesinde müşterilerimizin mali ve idari kadrolarına nitelikli, ihtiyaca uygun ve mesleki yeterliliğe sahip profesyonelleri dahil etmek için sunuyoruz.

Yönetim Danışmanlığı

 

 •  Muhasebe sistemleri
 •  Bütçe ve bütçe kontrol sistemleri
 •  Maliyet kontrol sistemleri
 •  İç denetim sistemleri

Kurumsal Finans

 

 •  Şirket satınalma, devir, birleşme ve bölünmeleri
 •  Yeniden yapılanma ve kurumsallaşma
 •  Halka açılma

Özel Konular

 

 •  Sermaye piyasası, kambiyo, yatırım teşvik, finansal kiralama ve sosyal güvenlik mevzuatı danışmanlıkları
 •  Yerli yabancı ortaklı şirket kuruluşları
 •  Şirket hukuku danışmanlığı
 •  Yabancı uyruklu şirketler için Türkiye’ de şube ve irtibat bürosu kuruluşları
 •  Yurtdışında ortaklık, şube ve irtibat bürosu kuruluşları
 •  Yabancıların çalışma izinleri

Gündeminizde olan kredi, piyasa ve operasyonel risk yönetimi ile ilgili çalışmalarınızda size destek oluyoruz.

 

 •  Stratejik rekabet avantajı yaratan yöntemler geliştirme,
 •  Risk yönetimi süreç, altyapı ve raporlama sistemi tasarlama,
 •  Mevcut sistemleri iyileştirme
 •  Risk yönetimi pratiğinin yasal düzenlemelere uyumlu hale getirilmesi