HİZMETLERİMİZ

DANIŞMANLIK

Gizlilik ve kalite prensipleri çerçevesinde müşterilerimizin mali ve idari kadrolarına nitelikli, ihtiyaca uygun ve mesleki yeterliliğe sahip profesyonelleri dahil etmek için sunuyoruz.

DENETİM

Günümüzde uluslararası standartlarda denetim, denetlenen müşterinin faaliyette bulunduğu sektörü ve içinde bulunduğu ekonomik koşulları çok iyi bilmeyi gerektirmektedir.

FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ

Şimdiye kadar en iyi uygulamalarda karşımıza çıkan etkin ve aktif risk yönetimi, bu düzenleme ile artık bir sektör standardı oluyor ve bankaların bu gelişmelere ayak uydurmasını zorunlu hale getiriyor.

MUHASEBE VE MALİ İŞLER

Müşterilerimiz ile tam bir işbirliği içerisinde çalışarak onların değişen ihtiyaçlarına uygun hizmetler…

VERGİ ÇÖZÜMLERİ VE KDV İADELERİ

Yerel ve uluslararası firmalar için KDV danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız. 

SİSTEM VE SÜREÇ DENETİMİ

Günümüzde Bilgi İşlem ortamı ve finansal raporlama süreçleri giderek daha karmaşık hale gelmektedir.

DANIŞMANLIK

BE Denetim Mali Müşavirlik olarak muhasebe, finansman ve Controlling konularındaki birikimimizi, uzun süreli işbirliği, gizlilik ve kalite prensipleri çerçevesinde müşterilerimizin mali ve idari kadrolarına nitelikli, ihtiyaca uygun ve mesleki yeterliliğe sahip profesyonelleri dahil etmek için sunuyoruz.

Meetaap Parallax

Muhasebe ve Mali İşler Yönetimi

Günümüzün hızla değişen dünyasında ve rekabette önde olma yarışı içinde şirket yöneticileri, personellerinin kendi uzmanlık alanlarına odaklanabilmeleri amacıyla, şirketlerinin varlığını devam ettirirken yasal olarak yerine getirilmesi gereken görevler ve sorumluluklar için muhasebe ve mali isler konularında dış kaynak kullanımına yönelmektedirler. Bu hizmetleri müşterilerimize sunarken yaklaşımımız, esnek bir yapıda müşterilerimiz ile tam bir işbirliği içerisinde çalışarak onların değişen ihtiyaçlarına uygun hizmetlerin sağlanmasıdır.

Muhasebe Hizmetleri

Türk mevzuatına uygun şekilde yasal defterlerin tutulması.

Kurumlar ve Gelir Vergisi Hizmetleri

Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamelerinin, geçici vergi beyannamelerinin ve aylık/üç aylık muhtasar beyannamelerin hazırlanması.

KDV ve Diğer Dolaylı Vergiler Hizmetleri

Katma Değer Vergisi ve damga vergisi beyannamelerinin hazırlanması.

Bordro Hizmetleri

Personel maaş bordrolarının hazırlanması ve kontrolü.

Diğer Şirket İşlemleri

Şirketler, şubeler ve irtibat bürolarının vergi ve sosyal sigorta açılış, kapanış ve adres değişikliği işlemlerinin yapılması.

Meetaap Parallax

Sıkça Sorulan Sorular

Bu sitede format ve standartları duyurulan defterler e-defter olarak tutulabilir. Bugün itibariyle Yevmiye defteri ve büyük defterin format ve standardı duyurulmuştur.

Hayır. Bağımsız çalışarak defter tutmak isteyen meslek mensupları buro açmak zorundadırlar. Bağımsız büro edinme zorunluluğu vardır. Odalara tescili yapılarak meskenlerin büro olarak kullanılması mümkündür.

TÜRMOB’un sayfasında konuyla ilgili bilgi ve soz konusu firmaların listesi var. Listeye şifre ile giriliyor. Şifre TÜRMOB’tan temin edilecek.

Hayır açamaz. Ancak, sermayedar olarak başka bir büroya ortak olabilir. (Bürosuna bağlı olarak şube de açamaz)

Finansal Risk Yönetimi

Günümüz bankacılığı sürekli bir değişim sürecinden geçiyor. Bir tarafta gelişen ve ucuzlayan teknoloji sayesinde finansal aracı olmanın yöntemleri her an değişirken, diğer taraftan 80’lerden itibaren gözlemlenen liberal düzenlemeler ile birlikte bankacılık, küresel rekabetin içerisinde deviniyor.

Gündeminizde olan kredi, piyasa ve operasyonel risk yönetimi ile ilgili çalışmalarınızda size destek oluyoruz.

  •  Stratejik rekabet avantajı yaratan yöntemler geliştirme,
  •  Risk yönetimi süreç, altyapı ve raporlama sistemi tasarlama,
  •  Mevcut sistemleri iyileştirme
  •  Risk yönetimi pratiğinin yasal düzenlemelere uyumlu hale getirilmesi